Melodyworld - Domovská stránka
Koncept - Jak pracujeme Obraz a děj Slovo a myšlenka Music and Sound Team Melodyworld Naše nástroje Produkty a řešení Kontaktní informace
Slovo a myšlenka

Slovo je základním stavebním kamenem veškeré komunikace. Jazyk složený ze slov lze brát sám o sobě jako samostatný komunikační kód, který uskutečňuje výměnu informací mezi dvěma lidskými mozky – v této metafoře výkonnými interface – zpracovávajícími ony informace. Vysílanou myšlenku lze pomocí pečlivého výběru slov podle potřeby kódovat za předpokladu, že známe dobře prostředí adresáta. V takovém případě je možné myšlenku upravit tak, že u adresáta vysílaná zpráva vyvolá okamžitou reakci v podobě bezprostřední asociace.

Myšlenkové procesy nejsme schopni sami vytvářet bez použití obecně známých slov, jejichž význam je v našem prostředí jednoznačný a pro všechny téměř společný. Pokud nám znalost adresátova prostředí dovoluje použít jednoduché asociace, lze nabídnuté příležitosti využít. Můžeme jednoduše vytvářet nová slova a slovní spojení, kterým asociativně určíme jejich význam. V minulosti se několik podobných slov objevilo znenadání a dodnes jsou používána v hovorovém jazyce většiny obyvatel. A jsou i taková, která kompletně pronikla do oficiálního mediálního jazyka. Oblíbeným příkladem je v Čechách velmi frekventovaný pojem pener. V polovině devadesátých let byl tento pojem uměle implementován skupinou mladých umělců do běžného jazyka jako lingvistický pokus. Dnes je tento výraz používán v běžné mluvě.

Čím je slovo známější a používanější, tím roste množství jeho významů. Dlouhodobé používání velmi dobře známých slov přineslo velké množství tzv. slov prázdných. Jejich významová hodnota devalvovala na zlomek původního náboje a emocionální hodnoty. Kolikrát denně slyšíme, čteme nebo sledujeme na obrazovce slova jako speciální nabídka, úžasná sleva, super cena nebo novinka. Novinkou jsou dnes automaticky označovány všechny produkty, které se na trhu objeví, ačkoliv se v nejlepším případě jedná pouze o modifikace starších verzí. Ve spojení s mýdlem nebo šampónem je toto prohlášení víc než směšné. Poslední zajímavou novinkou byla možná ovečka Dolly či Viagra.

Ve svých profesích pracujeme s kódováním myšlenek již deset let. Mnozí z nás se stali spontánními tvůrci nových uměleckých myšlenek, další se věnovali lingvistice, etymologii či psychologii. Společným jmenovatelem byla dokonalá znalost prostředí a práce s jazykem jako živým organismem, na jehož vývoji se aktivně podílíme. Pod vlivem současné situace v showbusinessu a reklamním průmyslu jsme se rozhodli oživit kořeny svého řemesla, které vytvářela spontánní imaginace a chuť podílet se jako aktivní činitel na vývoji jazyka jako komunikačního nástroje pro umělecká, komerční i marketingová sdělení.