Melodyworld - Domovská stránka
Koncept - Jak pracujeme Obraz a děj Slovo a myšlenka Music and Sound Team Melodyworld Naše nástroje Produkty a řešení Kontaktní informace
Pavel Kovářík

„Není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. Umění, jež není zvládnuto po stránce řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Není důvod domnívat se, že právě dnešní doba na tom něco změní. V projevech civilizace však nelze přehlížet názory směřující ke zpochybnění těchto hodnot. Proto cítíme jako svoji základní povinnost bránit umění před neuměním a kvalitní řemeslo před diletantismem.“