Melodyworld - Domovská stránka
Koncept - Jak pracujeme Obraz a děj Slovo a myšlenka Music and Sound Team Melodyworld Naše nástroje Produkty a řešení Kontaktní informace
Melodyworld - Koncept

Moderní interaktivní média, digitální komunikační technologie, sjednocování a prakticky již nepřetržitý nástup nových technologických standardů s sebou přinesly neuvěřitelnou škálu možností, jak stimulovat lidské myšlení a vnímání. My v Melodyworld věříme, že vznikla oblast, která je tak jedinečná, že stojí za to se jí věnovat jako zcela samostatné disciplíně. Jsme fascinováni psychologickým aspektem symbiózy umění, technologie a lidské schopností komunikace. V této éře přelomu tisíciletí se svět pod těmito vlivy výrazně mění a my jsme přesvědčeni, že nelze plně využít synergie jednotlivých komunikačních nástrojů, pokud se jim soustavně nevěnujeme, nerozvíjíme je a nesledujeme skutečně důkladně vývojové trendy a způsoby, jakými se vzájemně v jednotlivých oblastech ovlivňují.

Nabízíme proto nejen výrobní sílu pro realizaci vaší již konkrétní a ucelené strategie, promyšlené do posledního detailu, ale i skutečné poradenství pro koncepční využívání všech možností současné komunikace – chcete-li, tedy přípravu ucelené koncepce práce s interaktivními a audiovizuálními médii včetně tvorby samotného obsahu.

Vycházíme z obecně známého faktu, že na počátku každého poznání, pochopení, rozhodnutí či utvoření názoru stojí emoce. Emoce prvotně spojená s určitou zkušeností. Dalším z důležitých faktorů jsou instinkty. Pokud při jakékoli komunikaci tuto skutečnost opomeneme, budeme muset jejich funkci nahrazovat vyšší intenzitou komunikace nebo zaměřením na jednoduchá, prvoplánová sdělení.

Mnoho lidí se při své každodenní práci řídí pravidly, která pochytili z odborné literatury nebo převzali od svých kolegů. Mnohdy v náporu úkolů zapomínají přemýšlet v souvislostech, snaží se uplatňovat nejrůznější pseudopoučky a naučené stereotypy. Jedním z velkých mýtů je tvrzení, že je třeba za každou cenu udržovat verbální a vizuální kontinuitu napříč všemi komunikačními kanály.

Dalším neméně závažným zlozvykem je pohled na adresáta komunikovaného sdělení pouze optikou obecně definované cílové skupiny na základě věkové, sociální a hodnotové specifikace. Necháme-li se navíc ovlivnit zjednodušujícími poučkami ve stylu „správná reklama řekne jen jednu jedinou věc“, nelze se divit, že se dostaneme do koncepční pasti. A výsledkem naší práce bude jen další konformní marketingová komunikace.

Melodyworld sdružuje odborníky, kteří jsou na základě svých dlouholetých zkušeností a odborných znalostí schopni analytického pohledu očima spotřebitele. Jsou schopni, díky spojení empatického přístupu umělce a zároveň přísného chování profesionála dodat zakázkám ve střední Evropě jedinečný kvalitativní prvek. Melodyworld je aliancí několika desítek zralých profesionálů z oblastí výtvarného umění, multimédií, polygrafie, hudebního a filmového průmyslu, vývoje softwaru, project managementu, žurnalistiky a psychologie. Mezi naše spolupracovníky patří rovněž pedagogové, ekonomové, pracovníci z oblasti medicíny, systémoví analytici a pracovníci marketingu.

Toto portfolio nám umožňuje kapacitně pokrýt mnohem širší spektrum zakázek, než dokážou komunikační a jinak diverzifikované agentury. Na rozdíl od reklamních a komunikačních agentur se nesnažíme své spolupracovníky „vlastnit“, což nám poskytuje mnohem vyšší flexibilitu. Další výhodou, kterou tato forma spolupráce přináší, je schopnost udržovat dlouhodobě špičkovou kvalitu všech poskytovaných služeb i při vysoké vytíženosti našimi klienty.

Na rozdíl od klasických komunikačních agentur nepracujeme na bázi separovaných funkčních sekcí, jako jsou client service, kreativní oddělení, oddělení médií apod. V Melodyworld si může být klient jist vždy tím, že osoba, se kterou komunikuje v rámci dané zakázky, je skutečně kompetentní řešit všechny nastalé situace. Tato osoba je na rozdíl od běžné praxe v agenturách vybavena skutečně všemi potřebnými pravomocemi a je na úspěšném splnění zakázky osobně zainteresována.